Projekt 5 zmysłów po raz pierwszy w Paprotni!

Home / Projekt 5 zmysłów po raz pierwszy w Paprotni!
Projekt 5 zmysłów po raz pierwszy w Paprotni!
Projekt 5 zmysłów po raz pierwszy w Paprotni!
Projekt 5 zmysłów po raz pierwszy w Paprotni!
Projekt 5 zmysłów po raz pierwszy w Paprotni!
Projekt 5 zmysłów po raz pierwszy w Paprotni!
Projekt 5 zmysłów po raz pierwszy w Paprotni!
Projekt 5 zmysłów po raz pierwszy w Paprotni!
Projekt 5 zmysłów po raz pierwszy w Paprotni!
Projekt 5 zmysłów po raz pierwszy w Paprotni!
Projekt 5 zmysłów po raz pierwszy w Paprotni!
Projekt 5 zmysłów po raz pierwszy w Paprotni!

W ubiegłym tygodniu projekt 5 zmysłów po raz pierwszy rozgościł się na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Paprotni!

Uczestnicy warsztatów wraz z prowadzącym próbowali znaleźć odpowiedź na pytania związane z wolnością: czym jest moja osobista niepodległość? Czy wolność jednostki jest niczym nie ograniczona? A może kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka? Interesująca refleksja nad pojęciami takimi jak: wolność, niepodległość czy demokracja, szybko przerodziła się w twórczą zabawę pełną radości! Osobiste doświadczenia połączone z zaangażowaniem uczestników warsztatów w praktycznym działaniu stały się punktem wyjścia do zaprezentowania wielości perspektyw, a także różnorodności opinii i przekonań na temat podstawowej wartości jednostki, jaką jest wolność.

Warsztaty poprowadził Daniel Stachuła – pedagog teatru, teatrolog, filolog, operolog, a także doktorant w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów UAM.