Rozmawiamy o> dorosłości

Home / Rozmawiamy o> dorosłości
Rozmawiamy o> dorosłości
  1. rok działalności to zawsze moment podsumowań. Właśnie dlatego w tegorocznym projekcie organizatorzy podzielą się swoją osobistą refleksją. W ubiegłych latach rozmawialiśmy o dyskryminacji, o ubezwłasnowolnieniu i  wolności osobistej, o byciu rodzicem i opiekunem, o inkluzji społecznej i kulturze egalitarnej…

Pięcioletnia perspektywa pracy nad projektem pozwala dostrzec jak bardzo 5 zmysłów się zmieniło. Ostatnia edycja zakończona konferencją Kod dostępu. Rozmowy o kulturze, która nie wyklucza udowodniła, że naszym głównym odbiorcą są nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale także kadry kultury – ludzie, którzy zajmują się tworzeniem oferty kulturalnej i edukacyjnej dostępnej dla wszystkich uczestników. 5 zmysłów stało się też projektem zaangażowanym: dziś nie potrafi obyć się bez kampanii społecznej, czy komentarza do politycznych wydarzeń. Ten brak obojętności, a zarazem umiejętność obserwacji i wyciągania krytycznych wniosków, są dla twórców projektu oznaką tytułowej dorosłości. W tym idiomie mieści się szacunek i niezależność, obecność osób z niepełnosprawnościami w społecznej dyskusji. Jest to jednocześnie pogłębienie rozważań podjętych w poprzednich edycjach o wolności (2018) i o przyszłości (2019).