Marcin Halicki

Marcin Halicki

fundator (wspólnie z Kasią Halicką) Fundacji Mili Ludzie w Poznaniu. Współorganizator kampanii społecznej „Dostępna Kultura”, pomysłodawca projektu „Kinoteatr Dostępny v.2.0”, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnościami (w tym niewidome i niesłyszące) mają możliwość korzystać z oferty poznańskich kin i teatrów. Ambasador audiodeskrypcji i innych narzędzi udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnościami. Od 2012 r. Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, członek Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Trener umiejętności społecznych, zainteresowany ideą inkluzji społecznej grup wykluczonych. Autor jednego z zeszytów, wydanych w ramach publikacji „ATLAS DLA KULTURY”, dotyczącego udostępniania wydarzeń kulturalnych (w tym wypadku filmów w kinach) osobom z różnymi niepełnosprawnościami i osobom starszym.