Paulina Wycichowska

Paulina Wycichowska

Choreograf, wykładowca akademicki, pedagog tańca i tancerka, arteterapeutka, trenerka Pilates core,
twórczyni autorskiej metody budowania świadomości ciała i ruchu I mind the step.
Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu i London
Contemporary Dance School (University of Kent), gdzie studiowała taniec współczesny w wymiarze
wykonawczym, pedagogicznym i choreograficznym. Paulina jest również absolwentką Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu (muzyka kościelna), Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w
Poznaniu (dziennikarstwo i komunikacja społeczna) i Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu (arteterapia). Uprzednio związana zawodowo przez 17 lat z Polskim
Teatrem Tańca jako solistka i choreograf, obecnie jest artystką niezależną. Autorka ponad dwudziestu
dzieł choreograficznych, swoje prace realizowała w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech.
Wykładowca na kierunku taniec w kulturze fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu, kierunku edukacja prorozwojowa Collegium da Vinci w Poznaniu, a także
gościnny pedagog Szkoły Tańca i Baletu Fouetté w Poznaniu. Jest pedagogiem tańca współczesnego,
technik modern i choreologii. Prowadzi również autorskie zajęcia z tańca kreatywnego opartego na teorii
ruchu Rudolfa Labana. Jest także trenerem grupowym i personalnym metody Pilates Core, koncentrującej
się na stabilizacji głębokiej kręgosłupa. Współpracuje z wieloma ośrodkami w Polsce realizując warsztaty
tańca współczesnego, terapii ciała i choreologii na wszystkich poziomach zaawansowania. Prowadziła
również gościnne masterclasses z tańca współczesnego i technik modern poza granicami Polski, m. in w
Izraelu, Norwegii, Islandii, Niemczech, Portugalii, Rosji i na Łotwie. W 2013 roku była kierownikiem
artystycznym Projektu „5 zmysłów e.MOTION” obejmującego wydarzenia i warsztaty taneczno-teatralno-
ruchowe dla osób z różnymi grupami niepełnosprawności oraz organizatorką multidyscyplinarnych
konferencji: „Człowiek w świecie fizycznym i metafizycznym” (Collegium Da Vinci w Poznaniu) oraz I
Międzynarodowej Koneferencji Naukowej „Dance Connections” poświęconej tematyce tańca w obszarze
nauk o zdrowiu (AWF Poznań). Jest także aktywnym członkiem Polskiego Forum Choreologicznego.
Paulina Wycichowska została laureatką Nagrody Miasta Poznania dla Młodych Twórców za spektakl "Stop
non stop" (2001), stypendystka British Council (1996), danceWEB na festiwalu ImPulsTanz w Wiedniu
(1998), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
W 2006 roku wzięła udział w międzynarodowym projekcie Pointe to Point zorganizowanym przez ASEF
Asia – Europe Foundation, podczas którego współpracowała z artystą międzynarodowej sławy, Benem
Cabrera. W 2011 roku otrzymała prestiżowe stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Młoda Polska, a w roku 2013 została wyróżniona stypendium adresowanym do wybitnych twórców w
różnych dziedzinach sztuki.
Hobbystycznie tańczy tango argentyńskie, próbuje sił we wspinaczce skałkowej, czasem trenuje strzelanie
z łuku tradycyjnego. Uwielbia dobrą czarną kawę, czerwone wino, shishę i koty.