Jarek Rebeliński

Jarek Rebeliński

Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Wiedzy o Teatrze. Skończył kurs doskonalący „Drama w edukacji” organizowany przez ODN w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki oraz ASSITEJ, „Kurs kwalifikacyjny dla edukatorów dramy” organizowanego przez Polski Ośrodek ASSITEJ oraz kurs Teatru Forum (forma teatru adresowana do grup defaworyzowanych społecznie, służąca przeciwdziałaniu wykluczeniu i radzenia sobie z opresją) organizowany przez Fundację Drama Way. Od dwóch lat prowadzi na tym kursie konsultacje reżyserskie. Przez cztery lata był opiekunem terapeutą w Ośrodku Adaptacyjnym dla Młodzieży Niepełnosprawnej (obecnie ŚDS prowadzony przez Fundację Akces). Aktualnie jest Kierownikiem Teatru w Gdańskim Archipelagu Kultury, w którym realizuje autorskie projekty: Projekt Drama, Teatr Forum. Koordynuje działania na rzecz mieszkańców dzielnicy Orunia i okolic, m.in. warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży „Kroniki Dzielnicowe” oraz „Historie po Oruńsku” – teatr ze społecznością lokalną. Wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na wydziale pedagogiki. Organizator Festiwalu Akcept. Były aktor Teatru Znak i Teatru Snów. Założyciel i reżyser Teatru Poza Tym, Teatru Pedagogów oraz Teatru Razem (teatr integracyjny). Inicjator i założyciel nieformalnej grupy IM+ działającej na rzecz środowiska osób z niepełnosprawności intelektualną.