Daniel Stachuła

Daniel Stachuła

Daniel Stachuła – teatrolog, filolog, operolog; doktorant w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów UAM, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów polonistyki i wiedzy o teatrze. Laureat Nagrody Kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego (2014), Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015), Stypendium Artystycznego Miasta Poznania (2016), Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018). Jego zainteresowania naukowe i artystyczne dotyczą kulturowej historii opery, teatru i dramatu XVIII i XIX wieku, współczesnej reżyserii operowej, a także edukacji teatralnej oraz pedagogiki teatru. Publikował m.in. w „Pamiętniku Teatralnym”, „Scenie”, „Ruchu Muzycznym”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Pro Arte”, „Pro Libris”, „Uczyć lepiej” oraz w tomach zbiorowych. Oprócz działalności naukowej współpracuje jako pedagog teatru m.in. z Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (OPERAcja: szkoła), Operą Bałtycką w Gdańsku (Teraz Moniuszko!, Moniuszko dla opornych), Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (Lato w teatrze, Teatroteka Szkolna), Projektem 5 Zmysłów oraz wieloma organizacjami pozarządowymi. Współtwórca i koordynator Projektu Off Opera, który odwołuje się do alternatywnych, offowych rozwiązań artystycznych i edukacyjnych. Reżyser i dramaturg. Współtworzył kilka spektakli: Pomiędzy (2014), Antreprener w kłopotach (2015), Dydona i Eneasz (2016), Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela (2017), Śpiewy historyczne (2018), Onna (2019). W 2016 roku nominowany do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii Debiut Roku za realizację opery Dydona i Eneasz w poznańskim Teatrze Wielkim. Aktualnie przygotowuje spektakl h. realizowany w ramach Konkursu im. Jana Dormana (planowana premiera: październik 2019).